Velkommen!

mer enn kunst.. mer enn design..

Takk for at du tar deg tid til å besøke oss!

Estetikk, funksjonalitet og etikk er stikkordene i vår filosofi. Vi arbeider med varierte oppgaver innenfor design, arkitektur, visuell kommunikasjon og digitale medier.

Dialog mellom disse områdene driver idéprosessen i våre prosjekter, der en teknisk og kunstnerisk profesjonalitet står sentralt og bygger på både forståelse av kundens behov og kunnskap om teknologi og kultur.

Vi satser på en meget høy standard, og stiller krav om sikret kvalitet i vårt arbeid, nasjonalt så vel som internasjonalt.

Vi står til disposisjon for alle forespørsler som kommer oss.

Aktuelle prosjekter

Arkitektur
Design
Digital kunst