Conception

estetikk.. funksjonalitet.. etikk..

Conception er et akitekt- og designfirma drives av kunstneren og arkitekten Adon Elmir. Dialog mellom ulike kreative områder er en hjønestein i sentrets filosofi.

Sentret utfører varierte oppgaver innenfor design, arkitektur, kunst, visuell kommunikasjon og digitale medier, og satser på en meget høy standard, nasjonalt så vel som internasjonalt.

Conception har kunder både fra Norge og andre land, driblant Tyskland, Syria og USA, hvor det også jobbes med flerspråklige prosjekter i samarbeid med dyktige medieeksperter, forfattere, oversettere, fotografer og IT-teknikere.

Sentret har egne etiske retningslinjer, der det gis rabatter til prosjekter som fokuserer på fred, miljø og utdanning.