Copyright

Fri eller ikke-fri?

Verkene og materialet på dette nettstedet er opphavsrettslig vernet i henhold til åndsverkloven.

Utover privatbruk er gjengivelse, reproduksjon og andre former for mangfoldiggjøring av verkene og/eller materialet ikke tillatt uten etter avtale med rettighetshaveren, herunder Conception – Creative Center for Design and Architecture.

Har du behov for eller er du interessert i å republisere verkene og/eller bruke noe av materialet i en eller annen sammenheng, kan du gjerne ta kontakt med rettighetshaveren.

Mer om opphavsrett på conception.no kommer senere.

Rettighetshaver

Conception – Creative Center for Design and Architecture

Skolevegen 12, N-6630 Tingvoll, Norway

  • Telefon +47 71 53 46 88
  • Mobil +47 417 68 537
  • E-post
Arkitektur
Design
Digital kunst