Prosjekter

Nettutstillingen

Nettutstillingen er et prøveprosjekt innenfor digitale medier og elektronisk kunst. Prosjektet fokuserer på nettutstillinger som bygger på like vilkår som andre juryerte utstillinger.

Hensikten med dette prosjektet er å formidle et kunstnerisk mangfold ved å presentere forskjellige kunstretninger og ulike kunstneriske uttrykk innenfor samtidskunst.

Utstillingen er konseptualisert av Conception ved kunstneren Adon Elmir, og ønsker å representere en fellesplattform for mangfoldige kunstneriske uttrykk.

Nettutstillingen er nå i sitt fjerde år, og har så langt fått gode tilbakemeldinger. I 2010 skal utstillingen få nye aspekter med støtte fra egne midler, samtidig som forrige utstillinger skal fortsette å være tilgjengelige på prosjektets nettsted.

Mer om prosjektet

Arkitektur
Design
Digital kunst