Virksomhet

ulike kunster i kuntens smeltedigel

Vårt arbeid omfatter alle typer oppgaver, både store og små. Vi satser hovedsakelig på helhetlige oppdrag, fra idé til produksjon.

Arkitektur

Prosjektering, arkitektonisk design, interiør, ornamentdesign, rådgivning, startegisk planlegging, arkitektonisk fotografi

Design

Redaksjonell, interaktiv og kommunikasjonsdesign, visuell identitet, web og e-publikasjoner, kalligrafi, design av skrifter

Digital kunst

Grafikk, nettutstillinger, illustrasjon, produksjon for digitale medier, skjermbaserte presentasjoner, nettkunst, digigrafikk

Arkitektur
Design
Digital kunst